Eemsdeltaleeft

logo

Snelmenu

Zoeken

Noordelingen in krimpgebied ervaren afname leefbaarheid

25% van de Noorderlingen in de krimpregio, vindt dat de leefbaarheid achteruit is gegaan. Het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en CMO STAMM hebben hier onderzoek naar gedaan.

lees meer

1,8 miljoen voor scholen Loppersum

Vanuit het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta is ruim 1.8 mln euro toegewezen aan de gemeente Loppersum om drie toekomst bestendige kindcentra te realiseren.

lees meer

Actualisering WLP

In 2016 werken we aan de actualisering van het WLP. Het WLP wordt aangepast aan alle ontwikkelingen die onze regio de afgelopen jaren heeft veranderd.

lees meer

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.