Eemsdeltaleeft

logo

Snelmenu

Zoeken

Noordelingen in krimpgebied ervaren afname leefbaarheid

25% van de Noorderlingen in de krimpregio, vindt dat de leefbaarheid achteruit is gegaan. Het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en CMO STAMM hebben hier onderzoek naar gedaan.

Inspiratiemiddag Sociale Vitaliteit

Op 22 november kwamen ruim 50 personen bijeen om met elkaar de oogst van het Regionaal Actieplan Sociale Vitaliteit voor Noord-Groningen te bespreken. Een moment waarop werd teruggekeken en de kansen voor de toekomst werden besproken, met specifieke aandacht voor het thema participatie. 

lees meer

Actualisering WLP

In 2016 werken we aan de actualisering van het WLP. Het WLP wordt aangepast aan alle ontwikkelingen die onze regio de afgelopen jaren heeft veranderd.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.