Actueel

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Actueel

Actueel

Nieuws vanuit de projectorganisatie Eemsdelta Leeft!

 • Verslag Inspiratiemiddag Sociale Vitaliteit

  (06-02-2017)

  Eind november kwamen ruim vijftig mensen bij elkaar in multifunctioneel centrum Kabzeël in Appingedam. Op uitnodiging van het team dat de uitvoering begeleidt van het Regionaal Actieplan Sociale Vitaliteit voor Noord-Groningen. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken, met specifieke aandacht voor het thema participatie. Hier een impressie van de middag. En een nieuwjaarswens voor alle deelnemers en betrokken: dat 2017 een jaar mag worden vol mooie lokale projecten, in op maat gesneden coalities!

  Lees verder
 • 23.000 euro voor plan Haven Stedum

  (07-11-2015)

  In Stedum bestaan ideeën over de herinrichting van het dorpsplein aan de haven: hoe kan deze ontwikkeld worden tot een sfeervol plein waar alle gebruikersfuncties tot z'n recht komen? Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen welke ideeën er exact leven en hoe deze uitgevoerd kunnen worden. Vanuit het WLP wordt een bijdrage van bijna 23.000 euro voor deze haalbaarheidsstudie beschikbaar gesteld. Daarnaast honoreert ook de Dialoogtafel dit project met een bedrag van 10.000 euro.

  Lees verder
 • 1650 huurwoningen worden versterkt en verduurzaamd

  (09-07-2015)

  De corporaties in het aardbevingsgebied laten het komende jaar 1.650 huurwoningen versterken en tegelijk verduurzamen en energiezuinig maken. De corporaties hebben daarover een akkoord bereikt met het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Ook de corporaties die aan het WLP deelnemen zijn onderdeel hiervan.

  Lees verder
 • Themamiddag ‘dilemma’s van burgernabijheid’ op 12 mei 2015

  (29-03-2015)

  De samenleving beweegt. Hoe ga je als gemeente en als instellingen en organisaties om met meer eigen initiatief van burgers? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe voorkom je dat je het initiatief van burgers ontmoedigt door een te bureaucratische werkwijze (te veel wetten en regels waar ze aan moeten voldoen). Hoe ga je om met het financieren van initiatief? Welk initiatief is oké en welke niet? 

  Lees verder
 • Breedband Internet: ook in Eemsdelta

  (14-11-2014)

  Negen Groningse gemeenten hebben zich verenigd in het project 'Breedband Noord-Groningen'. Er wordt onderzocht of er breedband-internet kan komen voor alle bedrijven en bewoners in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, Ten Boer en Slochteren. 

  Lees verder
 • Experimentendagen Particuliere Woningvoorraad

  (28-09-2014)

  Door de 35 partners die bijdragen aan het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta wordt met man en macht gewerkt aan de diverse problematiek van bevolkingsdaling, maar vooral ook aan de kansen die op dat vlak in de Eemsdelta aan de oppervlakte liggen. Op allerlei mogelijke manieren wordt er in de regio hard gewerkt en geïnvesteerd om de leefbaarheid in stand te houden en te verbeteren. De situatie van de goedkope particuliere koopwoningen is echter een aspect van de krimp dat zich nog moeilijk laat vertalen in pasklare oplossingen. Bovendien is de verwachting dat dit thema in de toekomst steeds prominenter zal worden. Om dit thema bij de kop te pakken zijn de Experimentendagen Particuliere Woningvoorraad opgezet.

  Lees verder
 • Eemsdelta deelt successen op Landelijke conferentie bevolkingsdaling

  (28-09-2014)

  Op 4 oktober vindt de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling plaats. Een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De regio Eemsdelta is ruimschoots aanwezig om successen te delen. 

  Lees verder
 • Acantus en Gemeente Delfzijl tekenen overeenkomst Vennenflat

  (28-09-2014)

  De gemeente Delfzijl is al geruime tijd met Acantus in overleg over de verwerving van (een deel van) de Vennenflat. Dit is onderdeel van de uitvoering van het Actieplan Centrum. Acantus en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de gemeente een deel van het vastgoed van de Vennenflat overneemt van Acantus. 

  Lees verder
 • Rapport angst voor aardbevingen

  (15-09-2014)

  De angst voor aardbevingen onder inwoners van het aardbevingsgebied is sterk gestegen Dat blijkt uit een rapport van George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Lees verder
 • Succesvolle themamiddag woningmarkt Eemsdelta

  (27-08-2014)

  Op 3 september heeft in het Kerkje Nicolaas in Appingedam een themamiddag plaatsgevonden voor professionals die te maken hebben met de problematiek van de woningmarkt in de Eemsdelta.

  Lees verder
 • Het WLP ook voor en door inwoners!

  (02-07-2014)

  Het Woon- en Leefbaarheidplan is gemaakt voor bewoners. Natuurlijk zijn de bewoners al betrokken geweest bij de totstandkoming. Maar nu we op weg zijn, is samenwerking met bewoners cruciaal.

  Lees verder
Archief

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.