Onderwijs

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Wie meedoen / Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is een essentiële bouwsteen in de samenleving van de 21e eeuw. Het is voor de inwoners van de regio en voor het bedrijfsleven van essentieel belang dat basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor beroepsonderwijs een goede kwaliteit bieden. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en voor de bedrijven en instellingen in de regio is het van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Voor ouders met kinderen is goed onderwijs en goede kinderopvang een belangrijke factor om zich al of niet te vestigen in de regio. Het onderwijs heeft te maken met 3 opdrachten:

1. Scholen moeten langdurig kwaliteit kunnen bieden voor minder kinderen. 

2. Er moeten geïntegreerde voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang ontstaan, verbinding met voor- en naschoolse opvang, zorg, sport en de omgeving.

3. De arbeidsmarkt, het regionale bedrijfsleven en de scholing moeten op elkaar afgestemd worden, zodat de toegang tot werk geborgd is.

De onderwijsinstellingen en kinderopvanginstellingen die in de regio actief zijn, zijn ook betrokken bij het Woon- en Leefbaarheidplan en werken aan bovenstaande punten. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven.

De deelnemende instellingen zijn:
 

Voortgezet Onderwijs:

 • Eemsdeltacollege
 • Dollardcollege
 • Schoolbestuur Lauwers & Eems

Basisonderwijs:

 • VCPO Noordkwartier
 • Stichting openbaar onderwijs Marenland
 • Schoolbestuur Lauwers & Eems
 • VCPO Noord Groningen
 • SBO De Delta

Peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang:

 • Kids2b
 • Catalpa
 • ASWA Appingedam
 • SPGE (Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond)

 

 

 

 

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.