Over Eemsdelta Leeft

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Over Eemsdelta Leeft

Over Eemsdelta Leeft

Beter leven voor minder mensen


De bevolking en het aantal huishoudens in de regio Eemsdelta (gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum) neemt af. De verwachting is dat deze trend doorgaat.

Vooral in kleinere dorpen met weinig voorzieningen (de zogenaamde woondorpen) daalt het aantal huishoudens. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking: er komen minder jongeren (ontgroening) en meer ouderen (vergrijzing). Dit heeft gevolgen voor de leefkwaliteit: veel voorzieningen worden niet genoeg gebruikt en leegstand in de woningmarkt dreigt.

Om de leefkwaliteit in de regio hoog te houden hebben 35 partijen de handen ineen geslagen. Deze 35 partijen zijn de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum, provincie Groningen en woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties die actief zijn in de Eemsdelta.

Ze zijn met elkaar gekomen tot een gezamenlijk regionaal Woon- en Leefbaarheidplan voor de Eemsdelta: een lange termijnvisie voor de regio Eemsdelta.

Het plan gaat in op vier thema’s:
 

  1. Mensen moeten lang kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving. Voldoende woningen worden daarvoor geschikt gemaakt;
  2. We investeren in vitale gemeenschappen in de dorpen en buurten en daarmee in de sociale samenhang;
  3. Voorzieningen worden geconcentreerd om de kwaliteit te verhogen, de bereikbaarheid wordt verbeterd;
  4. De kwaliteit van wonen, woning en woonomgeving wordt versterkt. Een concentratie van nieuwe woningen vindt plaats in de grotere dorpen en de regionale centra. Deze nieuwe woningen komen (grotendeels) in de plaats van elders gesloopte woningen en zijn geschikt voor bewoning door ouderen.

Samen met de bewoners zelf en ondernemers steken we de handen uit de mouwen. Onder de noemer Eemsdelta leeft! zorgt het Woon- en Leefbaarheidplan voor de toekomst: beter leven voor minder mensen.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.