Uitvoeringsplannen

logo

Snelmenu

Zoeken

Uitvoeringsplannen

Van denken naar doen

In het Woon- en Leefbaarheidplan is een koers uitgezet voor de regio Eemsdelta op het gebied van wonen en voorzieningen. Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen is de visie vertaald naar uitvoeringsprogramma’s die ieder gericht zijn op een bepaald doel dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid van de regio: van denken naar doen.

Binnen deze programma's zijn projecten opgenomen om de programmadoelstelling te behalen. Zo is er bijvoorbeeld een programma gericht op het verbeteren van de voorzieningenstructuur; in dit programma zijn projecten opgenomen om de winkelcentra te verbeteren.

In het uitvoeringsprogramma worden dus allerlei projecten opgenomen die bijdragen aan de woon- en leefbaarheid in het gebied. Hierbij kan gedacht worden aan uitvoeringsprojecten, zoals het verbeteren van de woningvoorraad door sloop, renovatie en nieuwbouw of het aanpakken van winkelcentra, maar ook aan onderzoeksprojecten of beleidsprojecten. Deze laatste projecten richten zich op opgaven die nog niet volledig in beeld zijn of waarvoor nieuwe oplossingen moeten worden gevonden.

Doelen

Iedere gemeente heeft een eigen uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er een overkoepelend programma met projecten die regionaal worden opgepakt.

Binnen de programma's zijn de volgende doelen opgenomen:

  • Versterken kwaliteit wonen en leefbaarheid: wijkvernieuwing, sloop en nieuwbouw, versterken groenstructuur en kwaliteit woonomgeving, geschikte woningen voor ouderen;
  • Versterken voorzieningenstructuur door concentratie en verbeteren kwaliteit: versterken regionale centra Appingedam, Delfzijl en Uithuizen, en versterken centrumdorpen Uithuizermeeden, Loppersum en Middelstum;
  • Versterken sociale cohesie, maatschappelijke infrastructuur, de kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen (scholen en kinderopvang, woon-zorg, welzijn, sport en recreatie);
  • Verbeteren infrastructuur en bereikbaarheid (wegen, fiets/wandelpaden, OV).

Te downloaden:

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.