Wat er gebeurt

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Wat er gebeurt

Wat er gebeurt

Iedere dag wordt er gewerkt aan allerlei projecten in het kader van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Vaak zijn deze projecten heel concreet en kan iedereen zien dat er iets gebeurt. Soms zijn het projecten die wat meer administratief zijn of bevinden ze nog in een denkfase. Op deze pagina's vindt u per thema een greep uit de projecten die worden uitgevoerd.

 

 • Wonen: lang thuis kunnen wonen

  De komende jaren maken woningcorporaties en particuliere eigenaren in de hele regio woningen geschikt voor wonen met zorg. Ze verbeteren en renoveren woningen, hier en daar vindt nieuwbouw plaats. De nadruk ligt op het behoud van het bestaande. Als er nieuw wordt gebouwd, dan vooral in de regionale centra en de centrumdorpen. Maar al met al worden er meer woningen gesloopt dan nieuw gebouwd, omdat de bevolking terugloopt. De woondorpen krimpen de komende twintig jaar. De kwaliteit van de centra van dorpen en steden krijgt de meeste aandacht. Ook proberen we oplossingen te vinden voor het probleem van de goedkope koopwoningen

   

  ► Bekijk hier de woonprojecten.

 • Zorg en welzijn: nieuwe combinaties

  Het aanbod van zorg en welzijn moet passen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van mensen. We onderzoeken nieuwe combinaties van voorzieningen en passen deze toe. Een voorbeeld is de toevoeging van de ‘anderhalve lijnszorg’: een voorziening die tussen ziekenhuis en huisarts in zit en goed bereikbaar is in de centrumdorpen en de regionale centra. Deze versterkt de leefbaarheid. Het wonen met zorg krijgt veel aandacht; zowel met aangepaste woningen als nabij voorzieningen.

   

  ► Bekijk hier de welzijn- en zorgprojecten.

 • Winkelvoorzieningen: compacter, maar beter

  De kwaliteit van de drie grote regionale winkelcentra (Appingedam, Delfzijl en Uithuizen) wordt fors versterkt. Ze worden compacter en beter. In de centrumdorpen Loppersum, Middelstum en Uithuizermeeden blijft de ‘dagelijkse detailhandel’ behouden. De leegkomende winkelpanden aan de randen van deze centra en ook in de andere kernen worden omgebouwd tot woningen, soms ook met bedrijfsruimte

   

  ► Bekijk hier de projecten in het kader van de centrumvoorzieningen.

 • Onderwijs: maatwerk per gemeente

  Op termijn zijn minder scholen nodig. Een beperkt aantal grotere scholen kan de brede onderwijstaak beter aan dan vele kleine. De schoolbesturen en de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum willen het basisonderwijs met maatwerk veranderen. Zij zetten in op voorzieningen en gebouwen die ‘toekomstvast’ zijn en allerlei medegebruikers – naast het onderwijs – van dienst kunnen zijn. De gemeente Eemsmond legt de nadruk op samenwerking tussen scholen onderling en met organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Het aanbod van het voortgezet onderwijs blijft voortbestaan in de regionale centra en in Warffum en in Woldendorp. Het beroepsonderwijs ziet kansen voor de groeisectoren techniek en zorg

   

  ► Bekijk hier de onderwijsprojecten.

 • Bereikbaarheid: nieuwe vormen van vervoer

  In de Eemsdelta worden de traditionele vervoersconcepten tegen het licht gehouden en aangevuld met nieuwe vormen van vervoer. Slimme combinaties van ‘halen’ en ‘brengen’, zoals schoolvervoer, post- en ouderenvervoer en meerijdiensten gaan helpen om voorzieningen bereikbaar te houden. Ook hierbij krijgen de bewoners zelf een grotere eigen verantwoordelijkheid: door mee te denken en voor hun medebewoners te rijden

   

  ► Bekijk hier de projecten in het kader van bereikbaarheid en infrastructuur.

 • Regionale projecten

  Naast een visie op de verschillende gemeenten en de dorpen en kernen die daarbij horen, is er ook een aantal regionale projecten. Projecten die voor het hele gebied van belang zijn. In deze projecten komt voornamelijk de gezamenlijke aanpak naar voren. Hoe rijden we elkaar niet in de wielen en hoe kunnen we samenwerken

   

  ► Bekijk hier de regioprojecten.

   

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.