Wie betaalt dit?

logo

Snelmenu

Zoeken

Wie betaalt dit?

Wie betaalt alle activiteiten en projecten?

Het Woon- en Leefbaarheidplan brengt in beeld welke investeringen noodzakelijk zijn en hoe deze betaald kunnen worden. De koers voor de Eemsdelta is zo optimaal mogelijk geformuleerd. Realistische ambities, tegen lage kosten – bijvoorbeeld door investeringen slim te combineren. Samenwerken en samen betalen zijn de essentiële principes voor het betaalbaar maken van de hele operatie. Een deel van het benodigde geld is beschikbaar:

  • Dekking uit het Financieel Arrangement: Een deel van het benodigde geld komt uit het Financieel Arrangement. Dit is een afspraak tussen het Rijk, de Provincie Groningen en gemeenten. Het totaalbedrag bedraagt 42 miljoen euro is specifiek gerelateerd aan de krimp. Daarbij is de bijdrage van het Rijk bedoeld voor de benodigde sloop van woningen.
     
  • Eigen middelen: Een groot deel wordt opgebracht door de partijen in het gebied zelf: bewoners, ondernemers, gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.  

Dit is niet voldoende

De uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidplan kost geld. Heel veel geld. En met bovenstaande hebben we helaas nog niet genoeg om alles te kunnen doen wat gedaan zou moeten worden. Om de leefbaarheid van de Eemsdelta op termijn te waarborgen is meer nodig. Daarom is er meer geld nodig van het Rijk en ook van de EU. Dat is er helaas nog niet.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.